EDS - Tekstil ve Konfeksiyon ERP, PLM, PDM Çözümü

Eksiksiz bir yazılım çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Enfotek, ihracat veya iç piyasaya üretimi yapan her boyuttaki işletme için uygun yazılım çözümleri üretmektedir.

Enfotek EDS, İşletmenizde ihtiyaç duyduğunuz kontrolü size sunuyor. Enfotek EDS, size başarılı olacağınız en uygun iş modelini keşfetmenize yardımcı olur. Enfotek EDS, yıllarca denenerek başarısı kanıtlanmış organizasyon, planlama ve takip metodlarını işletmenize getirir

Enfotek EDS ile maliyetlerinizi düşürün verimliliğinizi artırın, daha bilinçli ve kontrollü çalışın....

Enfotek EDS ERP, PLM, PDM Çözümleri ve Smart Trade Online, tekstil sektöründe Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi'ni uygulamanıza olanak sağlıyor.

EDS, tüm Enfotek ERP’lerinin geliştirme ve yönetim esnekliğine sahiptir. Bu 2 noktada önemlidir. Birincisi, bu esneklik daha önce bahsedildiği üzere, EDS’nin sizin şirketinize adapte olmasını sağlar. Enfotek’e ait 100% yerel bir platform üzerinde geliştirildiği için şirketinize özel geliştirme projeleri üretebilirsiniz. İkincisi, herhangi bir kullanıcı EDS’nin bütün kapsamını görmek zorunda değildir. Hem kullanıcının gelişimini hem de şirketinizin ihtiyacını uzlaştıracak yetkilendirme sistemleri EDS’de mevcuttur.

EDS'nin genel kapsamı operasyonel ve yönetimsel olarak iki önemli alana ayrılır.

 

OPERASYONEL KAPSAM

 • Ürün Tasarımı
 • Sipariş Yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Tedarik ve Stok
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Güvence
 • Sosyal Uygunluk ve Denetim
 • Sevkiyat
 • Maliyet
 • Dış Ticaret
 • Mali İşler
 • İnsan Kaynakları

 

YÖNETİM VE DESTEK

 • Süreç Yönetimi
 • Web Entegrasyon
 • Mesaj Sistemi
 • Enfotek Destek Merkezi 
 • Onay Sistemi

 

Enfotek EDS, üretim ve sonraki aşamalar ile ilgili ERP sistemi özellikleri içermekle birlikte üretim öncesi de PLM (Product Lifecycle Management) ve PDM (product data management) özelliklerinin tamamını kapsamaktadır.

 

EDS ERP ÖZELLİKLERİ

 • Tasarım süreçlerinin maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • Sipariş süreçlerinin maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • Üretim süreçlerinin maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • İnsan kaynakları maliyet verilerinin mali işler entegrasyonu
 • Ön muhasebe özellikleri
 • Genel muhasebe özellikleri
 • İnsan kaynakları özellikleri
 • Sabit Kıymetler özellikleri
 • Tüm işletme süreçlerinin bütçelenmesi
 • Bütçelerin gerçekleşme kontrolu
 • Tüm masraf merkezleri ile entegre olarak maliyetlerin otomatik toplanması
 • Tüm mali kaynaklarının özel raporlar ile yönetimi
 • Tüm resmi muhasebe raporları desteklenir
 • Tüm bordo raporları ve SGK entegrasyonu desteklenir
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mali işler süreçleri incelenmiş ve onaylanmıştır

 

EDS PLM ÖZELLİKLERİ

 • Tüm ürün yaşam döngüsü bilgierinin yönetimi
 • Kolleksiyon safhası yönetimi,
 • Fiyatlama safhasında numune takip ve yönetimi,
 • Model kalıp takibi ve tasarım revizyonlarının izlenebilirliği,
 • Tasarım teknik talimatlarının takibi,
 • Sipariş alımı öncesi numune  onay sürecinin takibi,
 • CAD kalıp tasarımı verilerinin –mini pastal- verim, fire detaylarıyla teknik ve görsel takibi,
 • PLM tüm süreçlerin zaman planlaması, performans takibi,
 • Tasarım süreçlerinin maliyet analizi,
 • Tasarım ürünlerinin katalog resimleri, teknik çizimleri dahil tüm görsel ve yazılı verilerini takibi.
 • ERP ile mali bilgilerin ürün bazında entegrasyonu, masraf merkezlerine aktarımı

 

EDS PDM ÖZELLİKLERİ

 • Ürün tasarım ve ürün geliştirme bilgilerinin yönetimi
 • Numune malzeme bilgileri
 • Numune malzeme bilgileri revizyon yönetimi
 • Numune malzeme bilgileri dijital onay takibi
 • Numune malzeme depo yönetimi
 • Teknik kritik bilgilerinin ürün resimleri ile ilişkili verilerin yönetilmesi
 • Teknik kritik bilgilerinin revizyon yönetimi
 • Teknik kritik bilgilerinin dijital onay yönetimi
 • Ölçü talimat bilgilerinin ürün resimleri ile ilişkili verilerin yönetilmesi
 • Ölçü talimat bilgilerinin revizyon yönetimi
 • Ölçü talimat dijital onay yönetimi
 • Artwork, baskı, nakış bilgilerinin resimli yönetimi
 • Artwork’e özel farklı bedenlere göre boyut tabloları
 • Kalıp tasarım CAD sistemi mini pastal resmi ve teknik bilgilerin yönetimi
 • Minipastal dijital onay yönetimi
 • Tüm PDM süreçlerinde değişiklik ve onayların otomatik mesajlanması

 

EDS DIŞ TİCARET (İTHALAT ve İHRACAT TAKİP) ÖZELLİKLERİ

 • Teklif sürecinden siparişe, siparişten çeki listesine, çeki listelerinden ihracat dosyasına  uzanan bütün ihracat süreci yönetimi
 • İhracat dosyası ve ithalat dosyasına ait bütün masraflar detaylı olarak takip edilerek süreç muhasebeye kadar ilerletilebilir.
 • İlgili belgeler tek ekrandan kolayca yönetilebilir ve istenilen raporlar kolaylıkla tasarlanabilir.
 • Gümrük sistemleri ile entegre olması sayesinde tüm işlemlerin online yönetimi

 

SIRADIŞI EKRAN ÖZELLİKLERİ

 • Tüm aşamalarda resim ile ilişkilendirme ve listeleme.
 • Excel tarzı süzme, sıralama ve raporlama
 • Pivot tarzı tablolama
 • Kaplama ile tercihe göre renklendirme, etkileyici ve ergonomik kullanım

 

SIRADIŞI İŞ AKIŞ ÖZELLİKLERİ

 • Güçlü sipariş adet, birim miktar revizyon ve otomatik hesaplama.
 • Ön Maliyetten itibaren Kartela Kod ilişkilendirme, maliyet takibi
 • Modüllerde kişiye göre rapor özelleştirmeleri
 • Sipariş detay ihtiyaç kayıt ilişkisel takibi
 • Sipariş detay üretim planlama imkanı
 • İhracat yükleme raporlarına kadar tam entegrasyon

ÜST DÜZEY KOORDİNASYON VE YÖNETİM

 • Şirket yönetimi, bir vücudun beyni gibi, en karmaşık ve zorlu işlemlerin üstesinden gelmek zorundadır. Strateji belirlemeli, organizasyonu kurmalı ve işlerin yolunda gidip gitmediğini anlık olarak takip etmelidir. 
 • Enfotek EDS , yönetime bu zorlu ortamda güçlü bir yardımcıdır. Şirkette oluşan detaylı bilgileri, zengin rapor seçenekleri ile istenilen şekilde sunar. 
 • Enfotek EDS , yapısı gereği iş süreçlerini standardizasyonunu sağlar, organizasyondaki iş dağılımını dengeler.
 • Enfotek EDS , yönetimin her kademesinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımı sağlar. Onay mekanizmaları ve otomatik uyarı sistemleri sayesinde şirketinizin dijital sinir ağı haline gelir.

 

 

Ürün Tasarım Yönetimi

EDS Ürün Tasarım Temel Yönetimi

 • EDS Tasarım numune modülünde müşterilerden gelen numune bilgileri tüm teknik detaylarıyla tanımlanabilir. Kolay analiz teknikleriyle, anlık mesaj sistemiyle anlık numune takibi yapılabilir.
 • Tasarım numune varyant / beden bazlı adet dağılımı girişi
 • Tasarım süreç durum takibi
 • Tasarım red ve yeniden çalışan numune tespiti ve raporu
 • Numune varyant / beden adet dağılımı girişi
 • Tasarım kumaş, aksesuar kartela destekli materyal tanımı
 • Tasarım numunesinden satınalma talebi oluşturma ve Rezervasyon takibi.
 • Otomatik tasarım mal depo çıkış fişleri oluşturma
 • Tasarım numune yıkama reçetesi girişi

 

EDS Ürün Tasarım ve Sipariş Yönetimi Teknik Talimat

 • Model tasarımına ilişkin tüm aksesuar dikim, operasyon dikim, paketleme, iplik kullanım bilgileri tüm teknik detaylarıyla, resimleriyle Teknik Talimat modülüne tanımlanabilir.

 

EDS Ürün Tasarım ve Sipariş Yönetimi Ölçü Talimat

 • Model tasarımı ölçü bilgileri, grafiksel çizim araçları kullanılarak Ölçü talimat modülüne girilir.
 • Tasarımın farklı kalite kumaşları için çekme değerlerine göre yıkama öncesi ölçü değerleri hesaplanabilir.
 • Ana beden ölçüleri girilip, atlama değerlerine göre, diğer bedenlerin ölçüleri serilendirilerek hesaplanabilir.
 • Ölçü Talimatı çok dil desteği ile İngilizce, Almanca, Fransızca dil çevrimi yapılabilir.
 • Cm/Inch gibi uzunluk ölçümleri çevrimi otomatik yapılabilir.

 

EDS Ürün Tasarım ve Sipariş Yönetimi Etüt Modülü ve Tahminleme

 • Model tasarımına ilişkin her bir operasyon element, stil, kumaş, makina özelliklerine göre operasyon süreleri girilir.
 • Tasarımın ön maliyet aşamasında etüt  oluşturma iş emri açılır.
 • Onaylı Etütler üzerinden numune ve maliyet aşamasında güvenilir Etüt Tahminleme Sistemi

 

Ürün ve Sipariş Yönetimi

Bir şirketin varlığını sürdürebilmesi müşteri ilişkilerini başarı ile yönetmesine bağlıdır. Müşteriye hızlı ve doğru hizmeti kabul edilebilir maliyetlerde sunmanın yanında, uzmanlığını ve iş yönetim becerisini de ispatlaması gerekmektedir. Bu da ancak güçlü bir sipariş yönetimi ile mümkündür.

Enfotek EDS , sipariş yönetimini tamamen elektronik veri ortamına taşıyarak, müşteri temsilcilerinin siparişler üzerinde koleksiyon ve numune detayları, teknik talimatlar, ürün materyal listelerinin tam kontrolunu sağlar. Gecikme ve eksik bilgilenmeden kaynaklanan sorunları önlenir.

Özellikler

Çoklu Müşteri -Model İlişkisi: Enfotek EDS, kolleksiyon çalışmaları için serbest model oluşturma ve teknik bilgilerin model bazında kaydına izin verir.

Hızlı Ön Maliyet: Enfotek EDS, model bazında fiyat oluşturmayı destekler, hammadde, aksesuar, işçilik ve diğer giderler ile karlılık ve diğer gerekli parametreler hesaplanarak hızlı teklif fiyat oluşturulur. Detaylı Sipariş Dosyası: Enfotek EDS , model ile siparişi, varyant beden bazında fiyat ve varyant/ülke/mağza bazında adet bilgilerini ilişkili tutar.

Sipariş Adet Revizyon Takibi: Adet değişikliği durumunda bağlı ihtiyaç ve satınalma kayıtları otomatik revize edilir. Adet tarihçesi geriye dönük takip edilebilir.

Resimli Teknik Talimat ve Ölçü Tablosu: Enfotek EDS , model bazında istenilen model resimlerini veritabanına alarak, teknik talimat ve ölçü tablosu oluşturmayı destekler. Resim üzerine grafik araçları ile çizim yapılabilir. Alternatif özelliği ile aynı model için talimatların revizyonlarının kaydedilmesini sağlar. Numune Takip: Enfotek EDS , numune modülü ile pazarlama ve numune departmanı arasında numune emri oluşturma, numune üretimi planlama ve, müşteri onay takibini mümkün kılar.

ÜretimTakip: Enfotek EDS , üretim takip verilerini anlık olarak sipariş dosyaları üzerinde günceller. Pazarlama bölümü istediği an, üretim verilerine ulaşabilir.

 

Süreç Yönetimi

Bir şirketin planlama faaliyetleri, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak üretim maliyetini düşürür, sevkiyat gecikmelerini önler.

Özellikler

Otomatik Ön Planlama: Enfotek EDS , sipariş girişi ile sipariş süreç planını oluşturur, yetkilendirme yapar. Üretim Planlama: Enfotek EDS ile Üretim planlama süreç planlama ile entegre şekilde yapılır.

Koşullu Yönetim Uyarısı: Enfotek EDS yönetimin belirlediği kriterler aşıldığında otomatik uyarı gönderir.

 

 

 

 

Malzeme Planlama, Satınalma, Depo Yönetimi

Hammadde ihtiyaç planlama, tedarik ve depolama işlemleri, üretim maliyetinin en pahallı kısmını oluşturur. Bu süreçte oluşabilecek hatalar, ciddi maddi kayıplara ve üretim aksamalarına neden olabilmektedir.

Enfotek EDS , iş süreçleriniz dikkate alınarak tasarlanmış maliyet tahmin modülleri ile hızlı ve hatasız fiyat hesaplama olanağı verir. Enfotek EDS, şirketin ürün tarzına göre oluşturduğu stok kod yapısı sayesinde ihtiyaç planlama, tedarik ve depolama işlemlerini sistemleştirir.

Enfotek EDS, tekstil tedarik süreci ile ilgili yılların getirdiği tecrübe birikimi ile otomasyona dayalı güçlü araçlar sunmakta, kullanıcılara büyük rahatlık getirmektedir.

 

 

 

 

Maliyet Kontrol

Küçük veya büyük bütün şirketlerin ortak sorunu maliyetlerin doğru tahmini ve takip edilebilmesidir. Giderek artan ürün çeşitliliği ve karmaşıklaşan üretim prosesleri ile maliyet kontrol kalemlerinin sayısı binlere ulaşmaktadır.

Enfotek EDS , iş süreçleriniz dikkate alınarak tasarlanmış maliyet tahmin modülleri ile hızlı ve hatasız fiyat hesaplama olanağı verir.

Her gün yüzlerce işlem, bağımsız birimler tarafından gerçekleştirilmekte, bütçe-plan, muhasebe bölümleri ihtiyaçları olan bilgiye Enfotek EDS ile ulaşmaktadırlar. Enfotek EDS , geliştirilmiş veri altyapısı sayesinde bütün iş uygulamalarını fiyat, kur, tutar bilgileri ile ilişkilendirir. İşletme içindeki her işlemin maliyet kontrolu yapılabilir.

Özellikler

Ön Maliyetlendirme: Enfotek EDS , sınıflandırılmış ve veri bankaları ile desteklenmiş hızlı ön maliyetlendirme olanağı verir. Etüt veritabanı ile entegre çalışır, işçiliği otomatik hesaplar.

Satınalma Fiyat Kontrol: Enfotek EDS , satınalma fiyatları için hem önceki satınalma işlemlerinden, hem de entegre fiyat listelerinden fiyat getirir. Yönetim çok kademeli fiyat onaylayabilir. İrsaliye - Fatura Eşleme: Enfotek EDS , satınalmaların anlaşma fiyatı-fatura fiyatı, sipariş miktarı - irsaliye miktarı eşlemelerini hızlı ve doğru yapılmasını sağlar. Anlık Stok Maliyetlendirme: Enfotek EDS , fifo, lifo, dövize endeksli veya ortalama fiyat hesap metodlarından herhangi biri ile otomatik olarak depoda ki hammadde maliyetlerini çıkarır.

Üretimde Maliyet Kontrol: Enfotek EDS , üretim metodlarının standardizasyonu ve atıl zamanları azaltan yöntemler sayesinde işçilik maliyetlerini azalmasına katkıda bulunur. Tedarikçi Değerlendirme: Enfotek EDS , tedarikçi değerlendirme modülleri sayesinde, dönemsel tedarikçi maliyet değerlemesi olanağı verir. Gerçek Sipariş Maliyeti: Enfotek EDS , ön maliyet ile karşılaştırmalı gerçekleşen sipariş maliyet tablolarını otomatik olarak oluşturur.

 

Üretim Yönetimi

Kaliteli, düşük maliyetli ve zamanında üretim her üretici şirketin ana hedefidir. Bu üretim şartlarının sağlanması, üretim birimlerinin sürekli eğitimi, kontrolu ve proaktif olarak geliştirmesi ile mümkündür. Böyle bir gelişim için de üretim birimleri ile sorunsuz entegre olmuş bilgi sistemlerine ihtiyaç duyulur.

Enfotek EDS, üretim birimlerinin detaylı planlanması ve takibi için özelleştirilmiş araçlar içerir. Manuel, barkod veya donanım yolu ile veri toplamayı destekler. Sadece Enfotek EDS 'de bulunan gelişmiş etüt veritabanı sayesinde üretim standartizasyonunun en üst seviyede gerçekleşmesini sağlar. Hat dengeleme ve verim takibi için gerekli modülleri ile üretimin ideal gelişimini mümkün kılar.

Özellikler

Etüt Tahminleme: Enfotek EDS , hiyerarşik zaman etüt veritabanı sayesinde, operasyonları ürün özellikleri ile ilişkili ve parametrik olarak kaydeder. Gelişmiş Üretim Çizelgeleme: Enfotek EDS , içerdiği gelişmiş süreç yönetim araçları ile MRP süreci ile entegre üretim çizelgelemesini destekler. Kesimhane Yönetimi: Ürün ağacı ile entegre Sipariş ayırımı ve Kumaş tahsisinde Kesim emri ve Pastal planı hazırlama imkanı.

Barkodlu Üretim Adet Takibi: Enfotek EDS, barkod destekli üretim takip sistemi ile beraber gelmektedir. Hem manuel hem de barkod verisini taşıyan demet kartı ve işçi kartı gibi uygulama know-how'ı uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Barkodlu Üretim Verim Takibi: Enfotek EDS , operasyon barkod etiketleri basımı ve işçi bazında barkod girişi ile bant ve işçi verimlilik takibini desteklemektedir. Kalite Kontrol: Enfotek EDS , barkod ile entegre ve manuel kalite kontrol verilerinin girişi ve raporlamasını destekler.

 

Mali İşler Yönetimi

Tüm modüllerde oluşturulan bilgilerin, resmi olarak kayıtlara güçlü bir entegrasyon ile alındığı modüllerdir. Kasa, Cari, Banka, Stok, Fatura, Çek-Senet, Sabit Kıymetler ve Maliyet Muhasebesi Modüllerinden oluşmaktadır.

Tam entegrasyon fonksiyonlarının getirdiği merkezi kontrol ile Mali İşler Yönetimi tüm modülleri takip ve denetleyen bir özellik içermektedir. Masraf yerleri muhasebesi mantığı ile muhasebe hesap planında disiplin gelmiş gereksiz hesapların açılması ortadan kaldırılmıştır.

Özellikler

Kasa: İstenilen her para biriminden Kasa açabilme ve hem aynı şube veya merkezden birbirlerine para aktarabilme. Stok: Ana stokda detayları ile takip edilirken gruplu stok takibi imkanı. Fatura: Entegrasyondan irsaliye aktarabilme ve bunları faturaya bağlama ve muhasebeleştirebilme özelliği. KDV ve diğer vergilerin parametreler yolu ile uygulamaya alınması.

Cari: Tüm para birimlerinden tek bir cariyi takip edebilme, ödeme ve tahsilatları ilgili borç ve alacak belgeleri ile denkleştirebilme özelliği getirilmiştir. Cari: ödeme ve tahsilat listeleri yolu ile çek ve banka ödemelerinde otomasyon.. Çek-Senet: Çek ve senetlerin alınması, verilmesi ve her türlü hareketleri izlenebilmekte ve kapanış dönemlerinde kur değerlendirilmeleri yapılmakta ve muhasebe kayıtlarına alınabilmektedir.

Muhasebe: Mali İşler Yönetiminin ana omurgasını oluşturmakta olup, buradan tüm modüllerin hangi prensipler doğrultusunda çalışması gerektiğine karar verilebilmekte, her türlü rapor kullanıcının isteğine göre yapılandırılabilmektedir.

Maliye Muhasebesi: Şirketinizin muhasebe kayıtlarını istenilen kriterler ve detaya göre hesaplamanıza olanak sağlamaktadır.

Sabit Kıymetler: Şirketinizin tüm sabit kıymetlerin yasal kapsamda izlenebilmesi. Tam Entegrasyon.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Şirketinizin tüm personel kayıt ve hareketlerini dinamik bir biçimde konsalidasyon özelliği ile takip edebilmenin yanı sıra ekstra uygulama kullanmadan raporlayabileceksiniz.

Son yasal uygulamaları içermekle beraber, ayrıca çoklu para birimi desteği ve şirketinizin organizasyon şeması şeklinde personellerinizi ilgili bölümlerin altında toplayabilecek ve sürükle-bırak şeklindeki dinamik kolonlar ile istenilen şekilde raporlarını alabileceksiniz.
 
Muhasebe ile arasındaki bağı ile personele yapılan ödemeler için muhasebe otomasyonu geliştirilmiştir.