Enfotek XRAD , klasik yazılım araçlarından çok daha kısa sürede iş mantığının (Business Logic) kurumsal yazılım olarak hayata geçmesini sağlayan bir “Çok Hızlı Yazılım Geliştirme Aracı”’dır. (Extremely Rapid Application Development Tool).

XRAD Ürün Sayfasında detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

KAPSAM

Her sektörde kurumsal yazılım geliştirmeyi amaçlayan yazılım ve danışman kuruluşları Enfotek ERM’den faydalanabilirler.

  • Yazılımı kod ile geliştirme 1/10 nispetine düşer,
  • Veritabanı tasarımı hızlanır
  • İş süreçlerine odaklı uygulama geliştirmek kolaylaşır,
  • Geliştiricinin iş yükü azalır
  • Yazılım hataları büyük ölçüden ortadan kalkar.
  • Geliştiricinin, yazılım bilgisine sahip olması gerekmekle beraber, bu seviye profesyonel bir yazılımcının bilgi seviyesine göre oldukça azdır.