Tuesday, August 20, 2019

KOBİ’lerde ERP Başarı Faktörleri: ERP SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİLDİR!

Günümüz dünyasındaki dijital birçok gelişmeyle birlikte firmalar gelecek yıllar için önlemlerini almaya başladı. Endüstri 4.0 geçiş sürecinde birçok marka şirket içinde sürdürülebilir, takibi kolay ve sosyal yönü olan i...
Friday, April 12, 2019

ERP Sistemi Seçiminde Deneyim

Deloitte & Touche tarafından yapılan bir çalışma ilk defa ERP sistemi alacak olan ve ERP sistemine sahip ama yeni bir sistem arayan işletmelerin tercih kriterlerini kıyaslamıştır.
Thursday, April 11, 2019

Bir ERP Sistemi Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Nokta

Bir ERP sistemi satın alma sürecinde, birden fazla karar noktası ve sayısız faktör vardır. “Nereden başlamalı?” ya da “Hangi kriterler daha önemli?” gibi sorular bütün sistem seçme ve uygulama sürecini sekteye uğratabil...
Tuesday, March 12, 2019

ERP Sistemleri Neden Gerekli?

1